LOGO

Slide 4 jFlow Plus Maliye Uzman Yardımcıları Eğitim Programı - IV
Müsteşar Yardımcımız Sayın Mürsel Ali KAPLAN, Personel Genel Müdürü (V.) Sayın Zekeriya KARAKOÇ, Başkanımız Sayın Veliyüddin Bahadır ÖZKAN ve Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet YÖRÜK tarafından "4. Dönem Maliye Uzman Yardımcıları" ile 25 Mart 2015 tarihinde Başkanlığımız Konferans Salonunda "Sohbet Toplantısı" yapılmıştır.Devamı İçin..
Slide 1 jFlow Plus Makro Ekonomik Gelişmeler Eğitim Programı
Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan Maliye Uzmanı ve Yardımcıları, Avrupa Birliği Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcılarının, uluslararası piyasalardaki gelişmeler...Devamı İçin..
Slide 2 jFlow Plus TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Programı
Bakanlığımız merkez birimlerinin yeni TS ISO/IEC 27001 standardına uygun sertifika alma çalışmalarını başlatabilmeleri için, bu çalışmayı yürütecek personelin yeni standart ile ilgili... Devamı İçin..
Slide 4 jFlow Plus Maliye Uzman Yardımcıları Eğitim Programı - III
Bakanlığımız 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde; Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 116 Maliye Uzman Yardımcısına yönelik olarak, Maliye Uzman Yardımcıları...Devamı İçin..
Slide 5 jFlow Plus Milli Emlak Mevzuatı Eğitim Programı
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen Geçici 14 üncü maddenin bir...Devamı İçin..
Slide 6 jFlow Plus Defterdarlık Uzman Yardımcıları Mesleki Eğitim Programı
Bakanlığımız 2014 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, taşra birimlerinde görev yapacak Defterdarlık Uzman Yardımcılarına yönelik olarak "Defterdarlık Uzman Yardımcıları... Devamı İçin..

2015 Yılı Duyuruları

Mevzuat 2015 Yılı Eğitim Planı Lisansüstü Eğitim

Bilgi Edinme İç Kontrol Etik Paylaşımı

© 2014 - Tüm Hakları Saklıdır - MAYEM