LOGO

Slide 1 jFlow Plus Yönetici Yetkinliklerini Artırma Eğitim Programı
Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan Müdür Yardımcısı ünvanlı personelin, problem çözme araçlarını kullanabilme, doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme...Devamı İçin..
Slide 2 jFlow Plus Kişisel Gelişim Eğitim Programı
Bakanlığımız personelinin halkla ilişkiler ve iletişim konularında yetkinliklerini artırma, problem çözme ve pozitif düşünce becerileri kazandırma, motivasyon araçlarını... Devamı İçin..
Slide 3 jFlow Plus Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri Eğitim Programı
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Malmüdürü...Devamı İçin..
Slide 4 jFlow Plus Maliye Uzman Yardımcıları Eğitim Programı - III
Bakanlığımız 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde; Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 116 Maliye Uzman Yardımcısına yönelik olarak, Maliye Uzman Yardımcıları...Devamı İçin..
Slide 5 jFlow Plus Milli Emlak Mevzuatı Eğitim Programı
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen Geçici 14 üncü maddenin bir...Devamı İçin..
Slide 6 jFlow Plus Defterdarlık Uzman Yardımcıları Mesleki Eğitim Programı
Bakanlığımız 2014 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, taşra birimlerinde görev yapacak Defterdarlık Uzman Yardımcılarına yönelik olarak "Defterdarlık Uzman Yardımcıları... Devamı İçin..

2015 Yılı Duyuruları

Mevzuat 2015 Yılı Eğitim Planı Lisansüstü Eğitim

Bilgi Edinme İç Kontrol Etik Paylaşımı

© 2014 - Tüm Hakları Saklıdır - MAYEM