LOGO

Slide 1 jFlow Plus Yönetici Yetkinliklerini Artırma Eğitim Programı
Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan Müdür Yardımcısı ünvanlı personelin, problem çözme araçlarını kullanabilme, doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme...Devamı İçin..
Slide 2 jFlow Plus Kişisel Gelişim Eğitim Programı
Bakanlığımız personelinin halkla ilişkiler ve iletişim konularında yetkinliklerini artırma, problem çözme ve pozitif düşünce becerileri kazandırma, motivasyon araçlarını... Devamı İçin..
Slide 3 jFlow Plus Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri Eğitim Programı
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Malmüdürü...Devamı İçin..
Slide 4 jFlow Plus Proje Yönetimi Eğitim Programı
Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan personelin, proje hazırlık çalışmalarına katkı sağlayabilmek ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek teknik bilgi ihtiyacı...Devamı İçin..
Slide 5 jFlow Plus Konferans:"Şiir Penceresinden Hayata Bakış"
"Şiir Penceresinden Hayata Bakış" konulu konferans, Av. Hayati İNANÇ'ın sunumuyla 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirildi...Devamı İçin..
Slide 6 jFlow Plus Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Eğitim Programı
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) eğiticileri tarafından Başkanlığımız Ulus Eğitim Merkezinde 27 Kasım-13 Aralık 2013 tarihleri arası... Devamı İçin..

Duyurular
Mevzuat 2014 Yılı Eğitim Planı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim
Bilgi Edinme İç Kontrol Etik Paylaşımı
© 2014 - Tüm Hakları Saklıdır - MAYEM